• NẠP ĐẦU CHƠI SÒNG BÀI

   SỰ KIỆN GỬI TIỀN LẦN ĐẦU
   Đối tượng tham gia: Thành viên gửi tiền lần đầu tại V7

   Thời gian sự kiện: Được hiển thị trong mục khuyến mãi

   Trò chơi được tham gia: SÒNG BÀI
   Được tính từ khi sự kiện bắt đầu, khi bạn là thành viên mới của V7 bạn có thể tham gia ngay sự kiện này, sự kiện chỉ áp dụng cho SÒNG BÀI, chỉ khi đạt đủ 28 lần doanh thu có hiệu lực bạn mới có thể rút tiền.   Ví dụ: Quý Khách gửi tiền 1,000K, tiền thưởng Quý Khách nhận được 1,000K cần đạt đủ (1,000K+1,000K)*28 = 56,000K doanh thu có hiệu lực mới có thể tiến hành rút tiền.
   Lưu ý: khuyến mãi chỉ có hiệu lực khi thành viên nạp tiền lần đầu và chưa tham gia cược tại V7.
   QUI ĐỊNH VÀ ĐIỀU KHOẢN SỰ KIỆN:
   1.Chỉ được tham gia cược tại SÒNG BÀI khi nhận khuyến mãi này.
   2.Mỗi tài khoản chỉ được tham gia 1 lần, chỉ khi đạt đủ doanh thu có hiệu lực mới có thể rút tiền.
   3.Khi tham gia cược những vé cược 2 bên, tỷ lệ cược không hợp lệ, vé hòa/hủy/hoãn…sẽ không được tính là vé cược có hiệu lực.
   4.Khuyến mãi này chỉ áp dụng cho 1 thành viên cùng 1 một thiết bị, cùng một địa chỉ và địa chỉ IP, 1 tài khoản ngân hàng, 1 số điện thoại… Nếu người chơi cố ý đăng ký nhiều tài khoản khác để nhận khuyến mãi, công ty sẽ rút toàn bộ tiền thưởng và đặc quyền của người chơi.
   5. Nghiêm cấm lợi dụng các ưu đãi trong chương trình khuyến mãi để thực hiện các hành vi đặt cược như sau: đặt cược trên dưới, cùng đặt cược nhà cái và nhà con, đặt cược tập thể, lợi dụng trang web khác để tiến hành đặt cược thu lợi nhuận.
   6. Tất cả những hoạt động khuyến mãi đều dành cho người chơi, nếu như V7 phát hiện cá nhân hoặc tổ chức nào có hành vi gian lận hoặc trục lợi từ khuyến mãi. V7 sẽ có quyền khóa tài khoản cũng như là đống băng toàn bộ số dư mà không cần thông báo trước.

   7. Điều Kiện Và Điều Khoản V7 Áp Dụng Chung.

  • NẠP ĐẦU THỂ THAO

   SỰ KIỆN GỬI TIỀN LẦN ĐẦU TẶNG THƯỞNG 150%

   Đối tượng tham gia: Thành viên gửi tiền lần đầu tại V7

   Thời gian sự kiện: Được hiển thị trong mục khuyến mãi

   Trò chơi được tính: Chỉ áp dụng cho THỂ THAO

   Được tính từ khi sự kiện bắt đầu, khi bạn là thành viên mới của V7 bạn có thể tham gia ngay sự kiện này, sự kiện chỉ áp dụng cho THỂ THAO, chi khi đạt đủ 20 lần doanh thu có hiệu lực bạn mới có thể rút tiền.

   Ví dụ: Quý Khách gửi tiền 1,000k, tiền thưởng Quý Khách nhận được 1,000k, cần đạt đủ (1,000k+1,500k)*20 = 50,000k doanh thu có hiệu lực mới có thể tiến hành rút tiền.

   Lưu ý : Khuyến mãi chỉ có hiệu lực khi thành viên nạp tiền lần đầu và chưa tham gia cược tại V7.

   QUI ĐỊNH VÀ ĐIỀU KHOẢN SỰ KIỆN:

   1. Chỉ được tham gia cược tại THỂ THAO khi nhận khuyến mãi này.

   2. Mỗi tài khoản chỉ được tham gia 1 lần, chỉ khi đạt đủ doanh thu có hiệu lực mới có thể rút tiền.

   3. Khi tham gia cược những vé cược 2 bên, tỉ lệ cược không hợp lệ, vẻ hòa/hủy/hoãn...sẽ không được tính là vé cược có hiệu lực.

   4. Tất cả về cược E-SPORTS đặt tại tỷ lệ cược: DEC < 1.60, MY < 0.60, HK < 0.60, INDO < -1.66 sẽ không được tính vào tổng cược yêu cầu.

   5. Khuyến mãi này chỉ áp dụng cho 1 thành viên, cùng một thiết bị, cùng một địa chỉ và địa chỉ IP, 1 tài khoản ngân hàng, 1 số điện thoại ... Nếu người chơi cố ý đăng ký nhiều tài khoản khác để nhận khuyến mãi, công ty sẽ rút toàn bộ tiền thưởng và đặc quyền của người chơi.

   6. Nghiêm cấm lợi dụng các ưu đãi trong chương trình khuyến mãi để thực hiện các hành vi đặt cược như sau: đặt cược trên dưới, đặt cược tập thể, lợi dụng trang Web khác để tiến hành đặt cược thu lợi nhuận.

   7. Tất cả những hoạt động khuyến mãi đều dành cho người chơi, nếu như V7 phát hiện cá nhân hoặc tổ chức nào có hành vi gian lận hoặc trục lợi từ khuyến mãi. V7 sẽ có quyền khóa tài khoản cũng như là đống băng toàn bộ số dư mà không cần thông báo trước.

   8. Điều Kiện Và Điều Khoản V7 Áp Dụng Chung.

  • NẠP ĐẦU CHƠI TẤT CẢ TRÒ CHƠI, NGOÀI SÒNG BÀI VÀ THỂ THAO

   SỰ KIỆN GỬI TIỀN LẦN ĐẦU TẶNG THƯỞNG 100%

   Đối tượng tham gia: Thành viên gửi tiền lần đầu tại V7

   Thời gian sự kiện: Được hiển thị trong mục khuyến mãi

   Trò chơi được tính: Áp dụng cho tất cả trò chơi ngoại trừ SÒNG BÀI / THỂ THAO

   Được tính từ khi sự kiện bắt đầu, khi bạn là thành viên mới của V7 bạn có thể tham gia ngay sự kiện này, sự kiện chỉ áp dụng cho tất cả trò chơi ngoại trừ SÒNG BÀI / THỂ THAO, chi khi đạt đủ 22 lần doanh thu có hiệu lực bạn mới có thể rút tiền.

   Ví dụ: Quý Khách gửi tiền 1,000k, tiền thưởng Quý Khách nhận được 1,000k, cần đạt đủ (1,000k+1,000k)*22 = 44,000k doanh thu có hiệu lực mới có thể tiến hành rút tiền.

   Lưu ý : Khuyến mãi chỉ có hiệu lực khi thành viên nạp tiền lần đầu và chưa tham gia cược tại V7.

   QUI ĐỊNH VÀ ĐIỀU KHOẢN SỰ KIỆN:

   1. Chỉ được tham gia cược tại tất cả trò chơi ngoại trừ SÒNG BÀI / THỂ THAO khi nhận khuyến mãi này.

   2. Mỗi tài khoản chỉ được tham gia 1 lần, chỉ khi đạt đủ doanh thu có hiệu lực mới có thể rút tiền.

   3. Khi tham gia cược những vé cược 2 bên, tỉ lệ cược không hợp lệ, vẻ hòa/hủy/hoãn...sẽ không được tính là vé cược có hiệu lực.

   4. Tất cả về cược E-SPORTS đặt tại tỷ lệ cược: DEC < 1.60, MY < 0.60, HK < 0.60, INDO < -1.66 sẽ không được tính vào tổng cược yêu cầu.

   5. Khuyến mãi này chỉ áp dụng cho 1 thành viên, cùng một thiết bị, cùng một địa chỉ và địa chỉ IP, 1 tài khoản ngân hàng, 1 số điện thoại ... Nếu người chơi cố ý đăng ký nhiều tài khoản khác để nhận khuyến mãi, công ty sẽ rút toàn bộ tiền thưởng và đặc quyền của người chơi.

   6. Nghiêm cấm lợi dụng các ưu đãi trong chương trình khuyến mãi để thực hiện các hành vi đặt cược như sau: đặt cược trên dưới, đặt cược tập thể, lợi dụng trang Web khác để tiến hành đặt cược thu lợi nhuận.

   7. Tất cả những hoạt động khuyến mãi đều dành cho người chơi, nếu như V7 phát hiện cá nhân hoặc tổ chức nào có hành vi gian lận hoặc trục lợi từ khuyến mãi. V7 sẽ có quyền khóa tài khoản cũng như là đống băng toàn bộ số dư mà không cần thông báo trước.

   8. Điều Kiện Và Điều Khoản V7 Áp Dụng Chung.

  • KHUYẾN MÃI TÍCH LŨY NẠP

   KHUYẾN MÃI TÍCH LŨY NẠP

   Đối tượng tham gia: Tất cả thành viên tại V7

   Thời gian sự kiện: Được hiển thị trong mục khuyến mãi

   Trò chơi được tham gia: Tất cả trò chơi

   Tham gia khuyến mãi cần nạp liên tục khoản tiền tại V7 trong thời gian 1 tuần, hệ thống sẽ phát thưởng vào tuần tiếp theo, khách hàng cần liên hệ CSKH 24/7 để được nhận khuyến mãi hấp dẫn trên.

   Ví dụ: Quý Khách gửi tiền 1,200,000K, tiền thưởng Quý Khách 8% nhận được 96,000K cần đạt đủ 96,000K * 8 = 768,000K doanh thu có hiệu lực mới có thể tiến hành rút tiền.

   QUY ĐỊNH VÀ ĐIỀU KHOẢN SỰ KIỆN:

   1. Tích lũy tuần tính được từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần, mỗi ngày đều phải tham gia nạp ít nhất 1 lần, tiền thưởng sẽ được phát thưởng vào tuần tiếp theo sau khi khách hàng liên hệ CSKH 24/7.

   2.Khuyến mãi áp dụng với tất cả phương thức nạp tiền tại V7

   3.Mỗi tài khoản chỉ được tham gia 1 lần/tuần, chỉ khi đạt đủ doanh thu có hiệu lực mới có thể rút tiền.

   4.Khi tham gia cược những vé cược 2 bên, tỷ lệ cược không hợp lệ, vé hòa/hủy/hoãn…sẽ không được tính là vé cược có hiệu lực.

   5.Khuyến mãi này chỉ áp dụng cho 1 thành viên cùng 1 một thiết bị, cùng một địa chỉ và địa chỉ IP, 1 tài khoản ngân hàng, 1 số điện thoại… Nếu người chơi cố ý đăng ký nhiều tài khoản khác để nhận khuyến mãi, công ty sẽ rút toàn bộ tiền thưởng và đặc quyền của người chơi.

   6. Nghiêm cấm lợi dụng các ưu đãi trong chương trình khuyến mãi để thực hiện các hành vi đặt cược như sau: đặt cược trên dưới, cùng đặt cược nhà cái và nhà con, đặt cược tập thể, lợi dụng trang web khác để tiến hành đặt cược thu lợi nhuận.

   7. Tất cả những hoạt động khuyến mãi đều dành cho người chơi, nếu như V7 phát hiện cá nhân hoặc tổ chức nào có hành vi gian lận hoặc trục lợi từ khuyến mãi. V7 sẽ có quyền khóa tài khoản cũng như là đống băng toàn bộ số dư mà không cần thông báo trước.

   8. Điều Kiện Và Điều Khoản V7 Áp Dụng Chung.

  • GỬI TIỀN GIỜ VÀNG - THƯỞNG NGAY 10%

   GỬI TIỀN GIỜ VÀNG - THƯỞNG NGAY 10%

   Đối tượng tham gia: Thành viên gửi tiền lần đầu tại V7

   Trò chơi được tham gia: Tham gia được tất cả trò chơi ngoài XỔ SỐ

   Thời gian sự kiện: bắt đầu từ 00:00:01 (GMT+8) ngày 31/03/2021 đến khi thông báo kết thúc sự kiện

   Khuyến mãi áp dụng cho thành viên có 1 giao dịch nạp tiền thành công tối thiểu từ 1,000K trở lên, trong khung giờ vàng từ 12:00:00 đến 18:00:00 (giờ Việt Nam) các ngày trong tuần.

   Ví dụ: Quý Khách nạp tiền trong thời gian 13:00:00 với số tiền là 5,000K, sẽ được nhận 10% tiền nạp là 500K, cần đạt đủ (5,000k + 500k) × 10= 55,000k doanh thu có hiệu lực mới có thể tiến hành rút tiền.

   *Lưu ý: Khuyến mãi chỉ có hiệu lực khi thành viên nạp tiền trong khung giờ vàng và chưa tham gia cược. Mỗi ngày chỉ được tham gia 1 lần.

   QUY ĐỊNH VÀ ĐIỀU KHOẢN SỰ KIỆN:

   1.Khuyến mãi sẽ dựa vào giao dịch đầu tiên trong khung giờ vàng từ 12:00:00 đến 18:00:00 (giờ Việt Nam).

   2.Khuyến mãi không áp dụng cho XỔ SỐ, nếu nhận khuyến mãi tham gia cược tại XỔ SỐ thì sẽ bị khấu trừ toàn bộ tiền thắng.

   3.Khi nạp tiền trong khung giờ cần vào KHUYẾN MÃI ấn ĐĂNG KÝ NGAY để đăng ký khuyến mãi, hệ thống sẽ tự động duyệt nếu phù hợp khuyến mãi.

   4.Nếu thua hết tiền trước khi hoàn thành vòng cược, vui lòng liên hệ CSKH để xóa vòng cược yêu cầu.

   5.Khi tham gia cược những vé cược 2 bên, tỷ lệ cược không hợp lệ, vé hòa/hủy/hoãn…sẽ không được tính là vé cược có hiệu lực.

   6.Khuyến mãi này chỉ áp dụng cho 1 thành viên cùng 1 một thiết bị, cùng một địa chỉ và địa chỉ IP, 1 tài khoản ngân hàng, 1 số điện thoại… Nếu người chơi cố ý đăng ký nhiều tài khoản khác để nhận khuyến mãi, công ty sẽ rút toàn bộ tiền thưởng và đặc quyền của người chơi.

   7. Nghiêm cấm lợi dụng các ưu đãi trong chương trình khuyến mãi để thực hiện các hành vi đặt cược như sau: đặt cược trên dưới, cùng đặt cược nhà cái và nhà con, đặt cược tập thể, lợi dụng trang web khác để tiến hành đặt cược thu lợi nhuận.

   8. Tất cả những hoạt động khuyến mãi đều dành cho người chơi, nếu như V7 phát hiện cá nhân hoặc tổ chức nào có hành vi gian lận hoặc trục lợi từ khuyến mãi. V7 sẽ có quyền khóa tài khoản cũng như là đống băng toàn bộ số dư mà không cần thông báo trước.

   9. Điều Kiện Và Điều Khoản V7 Áp Dụng Chung.

  • THUA CƯỢC HOÀN TIỀN

   THUA CƯỢC HOÀN TIỀN
   Thời gian sự kiện: Được hiển thị trong mục khuyến mãi
   Đối tượng tham gia: Tất cả thành viên V7
   Trò chơi được tính: Tất cả Trò Chơi

   Khi tham gia đặt cược tại tất cả trò chơi nếu thua cược đạt mức quy định, qua ngày hôm sau bạn đăng ký khuyến mãi để có thể nhận ngay mức tiến hoàn trả tương xứng.

   QUY ĐỊNH VÀ ĐIỀU KHOẢN SỰ KIỆN
   1. Được tham gia cược tại tất cả trò chơi khi nhận khuyến mãi này.

   2. Mỗi tài khoản chỉ được tham gia 1 lần/ ngày, chỉ khi đạt đủ doanh thu có hiệu lực mới có thể rút tiền.

   3. Khi tham gia cược những vé cược 2 bên, tỉ lệ cược không hợp lệ, vẻ hòa/hủy/hoãn...sẽ không được tính là vé cược có hiệu lực.

   4. Tất cả về cược E-SPORTS đặt tại tỷ lệ cược: DEC < 1.60, MY < 0.60, HK < 0.60, INDO < -1.66 sẽ không được tính vào tổng cược yêu cầu.

   5. Khuyến mãi này chỉ áp dụng cho 1 thành viên, cùng một thiết bị, cùng một địa chỉ và địa chỉ IP, 1 tài khoản ngân hàng, 1 số điện thoại ... Nếu người chơi cố ý đăng ký nhiều tài khoản khác để nhận khuyến mãi, công ty sẽ rút toàn bộ tiền thưởng và đặc quyền của người chơi.

   6. Nghiêm cấm lợi dụng các ưu đãi trong chương trình khuyến mãi để thực hiện các hành vi đặt cược như sau: đặt cược trên dưới, đặt cược tập thể, lợi dụng trang Web khác để tiến hành đặt cược thu lợi nhuận.

   7. Tất cả những hoạt động khuyến mãi đều dành cho người chơi, nếu như V7 phát hiện cá nhân hoặc tổ chức nào có hành vi gian lận hoặc trục lợi từ khuyến mãi. V7 sẽ có quyền khóa tài khoản cũng như là đống băng toàn bộ số dư mà không cần thông báo trước.

   8. Điều Kiện Và Điều Khoản V7 Áp Dụng Chung.

  • NẠP HOÀN 1% MỖI NGÀY KHÔNG GIỚI HẠN

   NẠP HOÀN 1% MỖI NGÀY KHÔNG GIỚI HẠN

   Đối Tượng Tham Gia: Tất cả thành viên V7.

   Thời Gian: Tính từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc V7 sẽ thông báo.

   Trò Chơi : Áp dụng cho tất cả trò chơi

   Nội Dung: Khách hàng nạp tiền bằng hình thức chuyển tiền liên ngân hàng đều được hoàn 1%, không giới hạn số lần nạp và số tiền nạp. Hệ thống sẽ tự động cộng tiền vào ví chính cho khách hàng mà không cần phải đăng ký.

   Lưu Ý: Khuyến mãi không áp dụng cho hình thức nạp tiền (Momo, Zalo, Viettel, Ngân Hàng Điện Tử, Qr Code…)

   Đặc Biệt: Số tiền hoàn không giới hạn.

   Vui lòng liên hệ CSKH trực tuyến 24/7 nếu không rõ.

   QUY ĐỊNH VÀ ĐIỀU KHOẢN SỰ KIỆN:

   1. Khuyến mãi này chỉ áp dụng cho 1 thành viên cùng 1 một thiết bị, cùng một địa chỉ và địa chỉ IP, 1 tài khoản ngân hàng, 1 số điện thoại… Nếu người chơi cố ý đăng ký nhiều tài khoản khác để nhận khuyến mãi, công ty sẽ rút toàn bộ tiền thưởng và đặc quyền của người chơi.

   2. Nghiêm cấm lợi dụng các ưu đãi trong chương trình khuyến mãi để thực hiện các hành vi đặt cược như sau: đặt cược trên dưới, cùng đặt cược nhà cái và nhà con, đặt cược tập thể, lợi dụng trang web khác để tiến hành đặt cược thu lợi nhuận.

   3. Tất cả những hoạt động khuyến mãi đều dành cho người chơi, nếu như V7 phát hiện cá nhân hoặc tổ chức nào có hành vi gian lận hoặc trục lợi từ khuyến mãi. V7 sẽ có quyền khóa tài khoản cũng như là đống băng toàn bộ số dư mà không cần thông báo trước.

   4. Điều Kiện Và Điều Khoản V7 Áp Dụng Chung.

  • HOÀN TRẢ KHÔNG GIỚI HẠN

   SIÊU HOÀN TRẢ KHÔNG GIỚI HẠN

   Đối Tượng: Tất cả hội viên có tài khoản tại V7

   Thời Gian:Tính từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc V7 thông báo

   Nội Dung:Tính từ ngày hôm nay, tất cả các thành viên tham gia cược tại trò chơi, Sòng Bài, E-Sports, Thể Thao, Game Bài, Và 1 Số Game khác, Cược đạt mức yêu cầu của sự kiện đưa ra sẽ nhận được mức hoàn trả tương ứng theo từng cấp Vip, mức hoàn cao nhất lên đến 1.5%.

   *Bảng hoàn trả tương ứng.

   Chú Ý: Khuyến mãi hoàn trả này không áp dụng cho những khách nhận khuyến mãi nạp lần đầu.

   QUI ĐỊNH VÀ ĐIỀU KHOẢN SỰ KIỆN:

   1. Chỉ cần hoàn thành 1 vòng cược hợp lệ là có thể tiến hành rút tiền.

   2. Cược tại thể thao ảo sẽ không được nhận hoàn trả.

   3. Khi đặt cược đạt mức yêu cầu trong sự kiện diễn ra, sẽ nhận ngay phần hoàn trả tương xứng theo từng vấp Vip, Hệ thống sẽ tự động hoàn trả sau 00.00, tính theo múi giờ GMT+8.

   4. Sự kiện này chỉ áp dụng cho 1 thành viên, cùng một thiết bị, cùng một địa chỉ và địa chỉ Ip. Nếu người chơi cố ý đăng ký nhiều tài khoản khác để nhận khuyến mãi, công ty sẽ rút toàn bộ tiền thưởng và đặc quyền của người chơi.

   5. Nghiêm cấm lợi dụng các ưu đãi trong chương trình khuyến mãi để thực hiện các hành vi đặt cược như sau: đặt cược trên dưới, cùng đặt cược nhà cái và nhà con, đặt cược tập thể, lợi dụng trang web khác để tiến hành đặt cược thu lợi nhuận.

   6.Tất cả cược hủy hoặc hòa sẽ không được tính vào tổng cược yêu cầu. Bất kỳ vé cược đặt tại tỷ lệ cược: Dec < 1.60, My < 0.60, Hk < 0.60, Indo < -1.66, Và Us < -166.66 sẽ không được tính vào tổng cược yêu cầu. Đối với các vé cược có kết quả thắng nửa, thua nửa, một nửa giá trị vé vược sẽ được tính cho doanh thu hợp lệ áp dụng cho khuyến mãi này.
   7. Các hoạt động của V7 đều được bảo lưu cũng như thay đổi theo kế hoạch của V7. Nghiêm cấm các cá nhân hoặc tổ chức nào có hành vi gian lận hoặc trục lợi từ khuyến mãi. V7 sẽ có quyền khóa tài khoản cũng như là đóng băng toàn bộ số dư mà không cần thông báo trước.

   8. Điều Kiện Và Điều Khoản V7 Áp Dụng Chung.

  • THỬ NGAY VẬN MAY-HỒNG BAO VỀ TAY

   THỬ NGAY VẬN MAY-HỒNG BAO VỀ TAY

   Đối Tượng Tham Gia: Tất cả thành viên V7.

   Thời Gian Tham Gia: Được tính từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc sự kiện.

   Trò Chơi : Tất cả trò chơi.

   Nội Dung: V7 ra mắt chương trình Lì Xì Đầu Xuân dành cho tất cả quý khách hàng có tài khoản tại V7, tham gia ngay để thử vận may của mình nào.

   Điều Kiện Tham Gia:


   Lưu Ý: Để tham gia bốc Lì Xì May Mắn phải đạt điều kiện là số tiền nạp gần nhất như yêu cầu. Tiền thưởng cần phải trải qua 1 vòng cược mới có thể rút tiền.

   QUY ĐỊNH VÀ ĐIỀU KHOẢN SỰ KIỆN:

   1.Khuyến mãi áp dụng với tất cả phương thức nạp tiền tại V7
   2.Mỗi tài khoản chỉ được tham gia 1 lần/ngày, chỉ khi đạt đủ doanh thu có hiệu lực mới có thể rút tiền.
   3.Khi tham gia cược những vé cược 2 bên, tỷ lệ cược không hợp lệ, vé hòa/hủy/hoãn…sẽ không được tính là vé cược có hiệu lực.
   4.Khuyến mãi này chỉ áp dụng cho 1 thành viên cùng 1 một thiết bị, cùng một địa chỉ và địa chỉ IP, 1 tài khoản ngân hàng, 1 số điện thoại… Nếu người chơi cố ý đăng ký nhiều tài khoản khác để nhận khuyến mãi, công ty sẽ rút toàn bộ tiền thưởng và đặc quyền của người chơi.
   5. Nghiêm cấm lợi dụng các ưu đãi trong chương trình khuyến mãi để thực hiện các hành vi đặt cược như sau: đặt cược trên dưới, cùng đặt cược nhà cái và nhà con, đặt cược tập thể, lợi dụng trang web khác để tiến hành đặt cược thu lợi nhuận.
   6. Tất cả những hoạt động khuyến mãi đều dành cho người chơi, nếu như V7 phát hiện cá nhân hoặc tổ chức nào có hành vi gian lận hoặc trục lợi từ khuyến mãi. V7 sẽ có quyền khóa tài khoản cũng như là đống băng toàn bộ số dư mà không cần thông báo trước.
   7. Điều kiện và điều khoản V7 áp dụng chung.

  X
  Tải xuống plugin chống hack (chỉ hệ thống windows)
  Hướng dẫn sử dụng: Nhấp để thực hiện tệp định dạng BAT sau khi tải xuống, hiển thị HOÀN TOÀN nghĩa là thực hiện xong ***Ưu tiên Google DNS